naar top
Menu
Logo Print

Volwaardige tweede kans voor gefailleerden

Insolventiewet wordt warm onthaald door Unizo en Dyzo
magazine

Vanaf 1 mei trad de nieuwe insolventiewetgeving in werking. De nieuwe wet spreekt voor het eerst formeel over ‘ondernemers’ in plaats van ‘handelaren’. Zo kunnen voortaan ook vrije beroepers failliet gaan. “We hebben geijverd voor deze belangrijke stap vooruit”, begint Unizo en Dyzo, de organisatie die ondernemers in moeilijkheden begeleidt. Ook de digitalisering van de faillissementsprocedure is een belangrijke stap naar meer efficiëntie en modernisering. Via www.regsol.be kunnen ondernemers voortaan van thuis uit communiceren met de rechtbank en curator zonder zich altijd te moeten verplaatsen. Volgens de nieuwe insolventiewet mag een gefailleerde nieuwe inkomsten die hij verwerft gewoon behouden. “Daarmee verdwijnt de uitzichtloosheid waarmee gefailleerden vandaag vaak geconfronteerd worden, omdat ze vaak nog voor enkele jaren grote schulden moeten afbetalen”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. Van Assche vindt dat een faillissement geen schande meer mag zijn, maar veeleer een leermoment.  Eenzelfde positief geluid bij Olivier Delaere, directeur van Dyzo: “Naast de enorme financiële zorgen waarmee een gefailleerde kampt, mag je ook de psychologische druk niet onderschatten van zo'n grote berg schulden. Het feit dat we nu een zuivere lijn kunnen trekken tussen de periode voor en na het faillissement, maakt dat de gefailleerden hun nieuwe leven veel sneller weer op de rails kunnen krijgen.” Toch heeft Unizo ook bedenkingen bij de nieuwe insolventiewet. "Natuurlijk willen we dat ondernemers die failliet zijn gegaan een tweede kans krijgen, maar enkel wanneer ze zelf geen doelbewuste zware fout hebben begaan of hun faling zelf, frauduleus, hebben georganiseerd”, beklemtoont Unizo-topman Danny Van Assche. “We stellen ons vragen bij de nieuwe wet, waar een rechter een verzoek om kwijtschelding van schulden in principe niet meer kan weigeren. Dit vergroot de kans op misbruik, onder meer voor onbetaalde leveranciers.”

Reacties
  • Bericht van Rudy Slingers op 09/05/2018:
    Beste, Dit is een goede stap voorruit , doch dient men inderdaad een onderscheid te behouden na de uitspraak ,de frauduleuze mogen niet de kans krijgen eindeloos hun hobby te beoefenen. Waarom wordt er niet gesproken , wanneer men na 30 jaar werknemer te zijn , over gaat naar het zelfstandige statuut om een behoud van sociale opbouw te vrijwaren. Als men dan door pech , ziekte of verkeerde keuze de ganse opbouw tijd terug moet doorlopen is dit toch geen stimulans voor degene die na 30 jaar bv.door reorganisatie of ontslag noodgedwongen zelfstandige wordt omdat 50 jaar en ouder niet meer op de arbeidsmarkt gegeerd is. Beter is om terug te keren als buitenlander om dan geld te krijgen zonder vooraf bij te dragen. Over dergelijke voorstellen staat men niet te schreeuwen of is daar de politiek niet wakker voor.

UNIZO

UNIZO

+3222122511
+3222309354