naar top
Menu
Logo Print

Unizo over arbeidsdeal: "Belangrijke stappen vooruit voor verder overleg"

Meer mensen activeren en vervroegd uittreden vermijden
magazine

Unizo ziet in de zopas gesloten Arbeidsdeal belangrijke stappen vooruit om meer mensen te activeren en het vervroegd uittreden van werknemers uit de arbeidsmarkt tegen te gaan. “Dit is voor ons een positieve deal en een goede basis voor verder overleg. We willen hierover zo snel mogelijk aan tafel gaan”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. Belangrijk in deze arbeidsdeal is de opening van het debat over de hervorming van de lonen die aan competentie en productiviteit moeten worden gekoppeld. Dit zou vooral meer kansen geven aan de oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Ook de forfaitaire belastingvrijstelling voor nieuwe premies die de gewesten geven aan wie zich voor een knelpuntberoep laat (om)scholen, kan alvast op de goedkeuring van Unizo rekenen. Nog applaus is er voor de forfaitaire belastingvrijstelling voor nieuwe premies voor knelpuntberoepen en de maatregel die werknemers verplicht om zich binnen de maand in te schrijven bij hun gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst, wanneer ze zonder te presteren opzegtermijn worden ontslagen. Ook de eventuele bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering voor werkzoekenden die een erkende opleiding of stage volgen voor een knelpuntberoep, wordt warm onthaald. “De expliciete opdracht voor de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten om SWT'ers waar mogelijk te reactiveren in een knelpuntberoep is een logische en belangrijke stap vooruit”, aldus Van Assche. Unizo verwelkomt daarbovenop het in de arbeidsdeal vermelde plan om het aantal overuren dat recht geeft op belastingverminderingen uit te breiden. Al had het voor Unizo best iets meer mogen zijn dan de uitbreiding van 130 naar 184 overuren. “De arbeidsdeal krijgt van ons zeker een positieve score”, vat Danny Van Assche de algemene Unizo-evaluatie samen. “Het komt er nu op aan de ambities en engagementen uit het akkoord maximaal te concretiseren in intensief overleg met de sociale partners.”

UNIZO

UNIZO

+3222122511
+3222309354