naar top
Menu
Logo Print

Werkloosheidscijfers mei 2017

Opnieuw minder werkzoekenden
magazine

Op de website van de VDAB staan nu ook de werkloosheidscijfers van mei 2017. In Arvastat zijn tevens de gedetailleerde werkloosheidsstatistieken te raadplegen, tot op gemeenteniveau. Eind mei telde Vlaanderen in het totaal 201.762 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat is 5,3% minder dan vorig jaar. Er zijn zowel minder werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (-8,3%), jongeren in beroepsinschakelingstijd (-8,8%) als vrij ingeschreven werkzoekenden (-1,8%).
In de groep ‘Andere’ zijn er dan weer 14,3% meer werkzoekenden, want in die groep zitten de erkende vluchtelingen met een leefloon die zich gemeld hebben als werkzoekende. Daarnaast is het opvallend dat de mannen 53,8% van de Vlaamse arbeidsreserve innemen, tien jaar geleden waren de mannen nog in de minderheid. Een ander opmerkelijke vaststelling betreft het ongelijke verloop van de allochtone (-0,0%) en de autochtone (-7,3%) werkloosheid. Dat wordt verklaard door de recente instroom van migranten als gevolg van de vluchtelingencrisis. Tot slot zijn er bijna tien procent meer werkzoekende 60-plussers, maar minder werkzoekenden van 50 tot 55 jaar (- 8,8%) en van 55 tot 60 jaar (-8,1%). Meer info: http://vdab.be/trends/berichten/ en http://arvastat.vdab.be

VDAB

VDAB

+3225061634
+3225061668