naar top
Menu
Logo Print

Werkloosheidscijfers juni 2017

Algemeen dalende trend blijft gelden
magazine

De werkloosheidscijfers van juni 2017 werden gepubliceerd op de VDAB-site en in Arvastat kunnen de gedetailleerde werkloosheidsstatistieken geraadpleegd worden tot op gemeenteniveau. Eind juni telde Vlaanderen 201.031 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 13.689 (6,4%) minder dan vorig jaar. De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) betekenen 69,1% van de Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) 5,4%. Op jaarbasis dalen zowel de WZUA’s (- 9,2%), de BIT-jongeren (- 9,3%) als de vrij ingeschreven werkzoekenden (- 4,7%). Tegen de trend in klokt de groep ‘Andere’ (+14,4%) hoger af. In deze groep worden de erkende vluchtelingen geteld met een leefloon, die zich melden als werkzoekende. Wat de timing betreft is de helft van de werkzoekenden momenteel minder dan een jaar werkzoekend: 17,6% tussen 1 en 2 jaar, 32,1% al langer dan twee jaar. De allochtone werkloosheid (-1,4%) daalt. Deze kentering is hoopgevend na de status-quo van vorige maand en de jaar-op-jaar toename (+0,9%) eind april. Tot slot zijn er meer werkzoekende 60-plussers (+10,5%), mede door de langere beschikbaarheid.
Werkloosheidsberichten: http://vdab.be/trends/berichten/
Arvastat: http://arvastat.vdab.be

VDAB

VDAB

+3225061634
+3225061668