naar top
Menu
Logo Print

Jongeren kopen minder in dhz

DIY-zaken hebben nog een lange weg voor de boeg
magazine

Het koopgedrag van de consument op het gebied van woonwarenhuizen is de afgelopen tien jaar drastisch veranderd. Van een traditionele verkoopbenadering in drie stappen (fabrikant - doe-het-zelfzaak/speciaalzaak - consument) naar een echte omnichannelaanpak. In de Europese home improvement monitor werden de verschuivingen in deze kanalen lange tijd gevolgd, zelfs op productniveau. In het laatste inkoopkanaalrapport (Q2 2018) werd gekeken naar diverse parameters zoals leeftijd, inkomen en DIY-ervaring en de invloed hiervan op het koopgedrag. Het is duidelijk dat het niveau van de doe-het-zelf ervaring (waarbij consumenten werden ingedeeld in renovateur, lichte doe-het-zelver, decorateur of geen doe-het-zelf ervaring) de sterkste invloed heeft. Renovatoren bezoeken de doe-het-zelfzaak het meest (55,8%), gevolgd door de lichte doe-het-zelver (47,8%), de decorateur (40,9%) en de groep ‘geen doe-het-zelfervaring’ (33,5%). Vooral de decorateurs zijn de laatste tijd door doe-het-zelfwinkels zeer actief benaderd, maar samen met de groep zonder doe-het-zelf-ervaring zijn zij nog steeds de groep met het laagste percentage inkopers.
Inkomen
De inkomsten van de Europese consument hebben dan weer veel minder invloed op het al dan niet kopen in doe-het-zelf winkels. Naarmate het inkomen daalt, is de kans groter dat de consument het werk zelf moet doen en op zoek is naar goedkopere (private label) producten.
Leeftijd
Leeftijd heeft ook invloed op het percentage consumenten dat in de doe-het-zelfwinkels koopt. De jongste leeftijdsgroep (18-34 jaar) doet dat het minst vaak. Samengevat zijn de consumenten die het meest geneigd zijn om in doe-het-zelfzaken te kopen tussen de 34-55 jaar, hebben ze een laag tot gemiddeld inkomen en hebben ze meer ervaring met doe-het-zelf banen.
Aangezien doe-het-zelfwinkels een jonger publiek met lagere doe-het-zelf-ervaringen willen aantrekken, hebben ze duidelijk nog een lange weg voor de boeg.