naar top
Menu
Logo Print
09/12/2016 - BART VANCAUWENBERGHE

POPULARITEIT OLIEVRIJE COMPRESSOREN STIJGT

Toepassing en frequentie van gebruik essentieel bij keuze compressoren

In het brede assortiment persluchttoestellen, is het niet altijd simpel er het juiste type uit te pikken. De noodzaak van een drukvat, de keuze voor een olievrije compressor of eentje met nabehandeling (koeldroger en/of persluchtfilter), het vereiste debiet, de aanwezige druk en luchtkwaliteit: alles hangt af van hoe vaak en waarvoor het toestel wordt gebruikt. 

VERSCHILLENDE KEUZES

Er zijn diverse soorten compressoren: types met en zonder olie, schroef- of zuigercompressoren, stationaire of mobiele eenheden en oplossingen voor buiten- of voor binnengebruik. De keuze is afhankelijk van het soort werk, van de grootte van het werk en van het verbruik van het toestel.

OLIE

Olievrij

Wie maar af en toe perslucht nodig heeft (bijvoorbeeld voor het onderhoud van een fiets: banden oppompen, vuil wegspuiten ...), opteert beter voor een compressor zonder olie, die dus olievrije perslucht produceert. Ook als het essentieel is dat de perslucht olievrij is, is een nabehandeling zonder olie aan te raden. Deze producten vergen weinig of geen onderhoud en zijn, bij de mobiele en draagbare toestellen, lichter in gewicht. Dat zijn meteen ook de redenen waarom deze compressoren de jongste tijd steeds populairder worden. Vaak zijn dat ook oplossingen met een kleiner drukvat (tot 24 liter), die zich lenen voor een minder intensief gebruik.

Met olie

Compressoren met olie zijn duurder, maar wel beter geschikt voor een frequenter gebruik, en kenmerken zich door een hogere capaciteit. Dergelijke compressoren gaan theoretisch langer mee, omdat het mechanisme in de compressor goed gesmeerd blijft. De producenten raden wel aan de olie om de 200 uren te verversen, wat helaas te weinig gebeurt en de levensduur dus beperkt.

DRUKVAT VOOR HOGER DEBIET

De toepassingen waarvoor de klant de compressor nodig heeft, en de gereedschappen die hij erop aansluit, zijn de belangrijkste parameters om de druk en het debiet te bepalen. Belangrijk is hoe het debiet wordt geafficheerd: de zuigerslag of het aangezogen luchtdebiet is niet hetzelfde als de netto persluchtcapaciteit. Vaak wordt geopteerd voor een drukvat, omdat zonder drukvat het debiet veeleer aan de lage kant is. Een buffervat zal, zoals de naam al doet vermoeden, ervoor zorgen dat er geen directe relatie is tussen de geproduceerde en de afgenomen lucht. Door perslucht in het vat op te slaan met een hogere druk, zal de compressor minder vaak draaien, geen lawaai maken, niet of minder snel verslijten ...

ZUIGER OF SCHROEF

Schroef bij grote debieten

De schroefcompressoren worden doorgaans ingezet bij een permanent verbruik en grote debieten.

Zuiger voor variatie

Voor algemene toepassingen met een variërend discontinu verbruik, zijn zuigercompressoren meer geschikt. Zeker in de doe-het-zelfsector worden deze vaak ingezet. Na het aanzuigen van de vrije omgevingslucht, wordt de lucht samengedrukt of gecomprimeerd. Het samenpersen gebeurt altijdin een gesloten ruimte. Zuigercompressoren worden onder meer gebruikt voor het aandrijven van gereedschap en voor het schoon blazen van onderdelen.

Uitlaatdruk

Bij zuigercompressoren regelen drukschakelaars de druk van de perslucht aan de uitlaatklep, en vermijden ze dat de druk in de tank boven de maximale druk dreigt uit te komen. Mocht de drukschakelaar niet functioneren, dan vermijdt de veiligheidsklep dat de maximale toegestane druk wordt overschreden door de overtollige lucht te laten ontsnappen. Drukregelaars stellen de druk op de manometer af, en zorgen er dus voor dat de klant de precieze uitlaatdruk voor de toepassing kan instellen. Die gebruiksdruk aflezen doet hij op de manometer. Sommige compressoren zijn met twee manometers uitgerust: een die de druk in de ketel weergeeft, een andere die de druk aan de uitgang toont.

Vermogen

Het vermogen van de motor varieert naargelang van het vereiste debiet van de gebruikte toestellen. Als de compressor meer dan tien minuten onafgebroken moet werken, is een (grote) ketel altijd aangeraden: hoe groter de ketel, hoe langer kan worden gewerkt zonder dat de motor draait. Dit bevordert de levensduur van de motor, creëert meer comfort en zorgt voor minder geluidsoverlast.

Uitgangskoppeling

Een enkele uitgangskoppelingvolstaat doorgaans voor doe-het-zelfgebruik. Wie twee machines tegelijk op dezelfde compressor wil aansluiten, opteert beter voor twee snelkoppelingen.

ASSORTIMENT SAMENSTELLEN

Het assortiment omvat idealiter vooral zuigercompressoren, en dit zowel met olie als olievrij met een klein tot middelmatig debiet. In de winkel kunt u opteren voor een presentatie per merk of per productsoort. Daarover zijn de meningen nogal verdeeld echter. Bij voorkeur toont u die van klein naar groot.

Crossselling met gereedschap

Ook persluchtgereedschap heeft zijn plaats in het rayon, in functie van een optimale crossselling. U kunt heel wat pneumatisch toebehoren aanbieden, zoals moer- en ratelsleutels, beitels en hamers, (stift)slijpers, roterende schuurmachines, bandenvulpistolen, was-, verf- en blaaspistolen, zandstralers, nagel- en nietapparaten. Daarnaast verdienen ook compressorolie, olievernevelaars en filters (beide inline) en luchtslangen zeker een plaatsje in het rayon.

BELANG ONDERHOUD MEEGEVEN

Perslucht wordt aangemaakt op basis van de omgevingslucht.Die omgevingslucht kan storende elementen bevatten, zoals vaste vuildeeltjes, micro-organismen, vervuilende gassen, waterdruppels en -damp enzovoort. Vaak zuigt de compressor die elementen mee aan. Daarom is het belangrijk om de graad van persluchtcontaminatie te meten, zodat kan worden bepaald of de perslucht voldoet aan de norm ISO 8573-1:2010. Die specificeert zuiverheidsklassen van perslucht met betrekking tot deeltjes, water en olie, onafhankelijk van de locatie in het persluchtsysteem waar de lucht wordt gemeten. Hoe beter de (gegarandeerde) persluchtkwaliteit moet zijn, hoe duurder de luchtbehandeling, de filters, de compressor en het leidingwerk. Het komt er dus op neer om de juiste kwaliteitsklasse te kiezen in functie van de specifieke toepassing, onder het motto: zoveel als nodig is, zo weinig als mogelijk is.

Keuze

Samengevat is er binnen elk gamma voor elk budget wel iets beschikbaar. Sporadische gebruikers kiezen beter voor een basismodel zonder veel franjes. Bij een intensiever gebruik is een betrouwbaar en kwalitatief toestel belangrijk. Geef daarbij aan uw klanten zoveel mogelijk details mee, zoals de wanddikte van de ketel, en een drukmeter in kunststof of metaal.