naar top
Menu
Logo Print
21/04/2017 - STEFAN ACKE

Alternatieve onkruidbestrijding wint aan belang

Consument kiest vooral voor makkelijke oplossingen

Alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen zijn in opmarsEr is nog steeds veel te doen rond onkruidbestrijding. Glyfosaat, de actieve stof die op dit moment het meest wordt verkocht, komt de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws. Het blijft koffiedik kijken wat er zal gebeuren; fabrikanten proberen in te spelen op de heisa met alternatieve producten en de vraag daarnaar lijkt ook te stijgen. Toch vallen ook die producten onder dezelfde wetgeving en erkenningsnummerverplichting als de klassieke chemische middelen. Wat er ook beslist wordt, de strengere wetgeving blijft hier relevant.

ALTERNATIEVE PRODUCTEN

De meeste fabrikanten zien een opmars van alternatieve producten, die echter duidelijker is in Nederland dan in België. De meest verkochte chemische producten werken nog steeds met glyfosaat, de actieve stof die de laatste tijd erg onder vuur ligt in de media. Toch is het nog lang niet zeker of dat uiteindelijk tot een verbod zal leiden.

Exit tallowamine

Wat wel zeker is, is dat producten die de formuleringshulpstof tallowamine bevatten - een 'uitvloeier' die ervoor zorgt dat de stof beter aan de bladeren blijft kleven - vanaf 22/02/2017 niet meer verkocht mogen worden. Het gebruik is dan nog tot 22/02/2018 toegelaten.

Andere alternatieven

Er zijn nog alternatieven voor de producten, zoals bodembedekking en alternatieve verdelging (thermisch of met gereedschap).

PRESENTATIE

Vertrek van toepassing

Een belangrijke opmerking is dat de toepassing nog steeds de belangrijkste parameter is voor de consument. Het succes van biologische producten komt dus voor een groot deel voort uit de aandacht die ze in de presentatie krijgen. De consument vertrekt van de vaststelling dat hij onkruid heeft. Dan is het taakgebied belangrijk (pad & terras, gazon, sierstruiken, groene aanslag), en vervolgens de grootte van het te behandelen oppervlak. Pas daarna zijn het merk en de prijs van belang.

Vorm

De vorm waarin de producten worden verkocht, hangt vooral af van de oppervlakte. Voor een plaatselijke toepassing is een spray praktischer; voor een grotere oppervlakte leent een verdunning zich beter. Vloeibare concentraten zijn het meest voorkomend, maar verwacht wordt dat consumenten meer en meer voor gemak zullen kiezen. Dat kan met een gebruiksklare spray, maar ook met flacons om over te gieten in een spuittoestel. Recent kwamen er ook granulaatproducten bij, verkrijgbaar in wateroplosbare doseerzakjes die het doseren makkelijker maken.

WETGEVING EN ADVIES

Met advies op maat kunt u zich onderscheiden van andere spelers. De fytowetgeving schrijft hoe dan ook voor dat het verkooppunt over minstens één personeelslid met een geldige fytolicentie moet beschikken, wat problemen kan opleveren als die persoon het bedrijf verlaat. Ook de ecologische producten vallen onder de strengere wetgeving. Wend u zeker tot de leveranciers voor content over de onkruidbeschermingsmiddelen  zij staan u graag bij met aantrekkelijk presentatiemateriaal.

Want dit blijft het belangrijkste: de consument snel bij het adequate product brengen. Een goede winkelpresentatie staat of valt met een duidelijke indeling.