naar top
Menu
Logo Print
21/04/2017 - WOUTER PEETERS

LOOP GEEN KLANTEN MIS BIJ GAZONONDERHOUDSPRODUCTEN

Juiste voorraad is erg belangrijk

 

Om gazononderhoudsproducten op een optimale manier te verkopen, zijn de juiste vragen erg belangrijk. Welk gazon heeft men? Hoe groot is het? Wat zijn de problemen? Vervolgens is het uw taak naar het juiste product te leiden. In de verkoop is een goede voorraad van het juiste product van primordiaal belang. De consumenten komen massaal wanneer de eerste zonnestralen doorbreken en een niet-verkoop kan u klanten kosten. Een onderhoudsmeststof in maart en april is noodzakelijk, terwijl een meststof met onkruidbestrijder zeker in mei en juni op de voorgrond moet staan. Promotionele producten zorgen voor extra omzet.

GRASZAADMENGSELS

Graszaad in de handel bestaat meestal uit een combinatie van verschillende soorten(bv. Engels raaigras, veldbeemdgras, roodzwenkgras, struisgras …) en variëteiten (bv. Dylan, Beudin …). Elke soort heeft zijn typische eigenschappen, en binnen die soort staan nog eens diverse variëteiten/rassenin voor meer specifieke karakteristieken (bv. hoge resistentie tegen droogte en vorst, betredingstolerantie …). Voor herstel wordt vaak Engels raaigras gebruikt. Door soorten en variëteiten met elkaar te combineren, verkrijgt men een graszaadmengsel dat niet alleen mooi oogt, maar ook beter bestand is tegen uiteenlopende omstandigheden. Een kwaliteitsvol graszaadmengsel onderscheidt zich niet enkel door een snelle, homogene grasgroei, maar zal nadien eveneens nog vele jaren blijvend uitblinken in stevigheid, kleur, betredingstolerantie …

Afhankelijk van de toepassing

Welk graszaadmengsel wordt aanbevolen, is dus afhankelijk van de plaats en bedoeling. Zo dient een speelgazon letterlijk tegen een stootje te kunnen, terwijl een siergazon louter een esthetisch nut dient en weinig betreden wordt. Aan dergelijk graszaad worden dan ook minder hoge eisen gesteld. Vaak wordt graszaad voor gebruiksgemak en een beter resultaat in combinatie met potgrond, meststof en/of kalk aangeboden. Zo heeft de consument een kant-en-klaar product met de beste groeiomstandigheden voor zijn grasperk.

MOGELIJKE PROBLEMEN

Grasschimmels

Gazons kunnen in het voorjaar en laat inde herfst worden aangetast door schadelijke schimmels. Die manifesteren zich als ronde plekken afgestorven gras. Deze schimmels zijn moeilijk te bestrijden. Daarom is voorkomen beter dan genezen: een gezonde ondergrond met de juiste zuurgraad, voldoende bemesting en drainage en/of beregening zorgen ervoor dat het gazon minder vatbaar is voor schimmel. Daarnaast is schaduw een belangrijke hoofdoorzaak; natte plekken en zandgronden doen ook geen goed.

Mossen

Ook een tiental mosvariëteiten kunnen in het gazon opduiken. Mos verdringt gras: hoe meer mos, hoe dunner het gazon en hoe meer kans mos krijgt om nog meer uit te breiden. Mos maakt de toplaag minder waterdoorlatend, zuigt de neerslag op, en watertekort dreigt voor het gras.

KLANTENTIPS

Maaien

Een correct maairegime is een belangrijke vereiste voor een blijvend mooi gazon. Regelmatig maaien houdt het gras op de gewenste hoogte, en heeft een positieve invloed op de dichtheid van de grasmat (uitstoeling).

 • Per beurt mag niet meer dan 1/3 van de lengte van het gras worden afgemaaid;
 • bij felle zon en aan het begin van een droogteperiode wordt er niet gemaaid;
 • korter dan 4 à 5 cm mag de grasspriet niet worden gemaaid;
 • door afwisselend in de lengte- en breedterichting het gazon te maaien, worden 'baarden' voorkomen;
 • bij de laatste maaibeurten voor de winter wordt er iets minder diep (5 à 6 cm) gemaaid.

Beregenen

Op extreem zandige gronden en tijdens langdurige droogteperiodes kan het aangewezen zijn een gazon te beregenen.

Dat gebeurt bij voorkeur 's morgens vroeg en 's avonds na 22 uur. Minder vaak beregenen met voldoende water is beter dan dagelijks kleine hoeveelheden toedienen. Het is belangrijk dat ook de ondergrond voldoende vochtig wordt. Een permanent vochtige toplaag op een droge ondergrond leidt immers tot luie wortels en een zwakkere grasmat. Gazons die regelmatig beregend worden, vereisen een hogere dosis meststof echter.

HOEVEEL MESTSTOF?

Afhankelijk van het soort product zijn er verschillende volumes mogelijk. Het grote pluspunt van kleine strooidozen (1,5 kg) is het gebruiksgemak: voor kleine tuinen is

een meststofstrooier overbodig en wordt het product mooi egaal uitgestrooid dankzij de kleine perforaties van de doos. Voor grote tuinen wordt voor zakken geopteerd, waarbij de inhoud afhankelijk is van de omvang van het gazon en van het product
organische meststoffen vragen iets meer gewicht per vierkante meter. Doorgaans wordt de volgende verdeling aangehouden, gebaseerd op een studie over de gemiddelde groottes van het gazon:

 • 1,5 kg: 50
  60 m²;
 • 3 kg: 100
  120 m²;
 • 6 kg: 200 m²;
 • 7,5 kg: 250
  300 m²;
 • 12 kg: 400
  480 m².

 

ONDERHOUDSPRODUCTEN

Bekalken

De ideale zuurgraad voor een grasbodem varieert tussen 5,0 en 7,0 pH. Om de zuurtegraad van de bodem te optimaliseren, wordt er het best bekalkt. Een recente nieuwigheid is een volledig natuurlijke kalk, gewonnen uit dereststoffen van het onthardingsproces van drinkwater. Door het product niet uit kalkgroeves te halen, blijft de natuur gespaard. Omdat kalk niet in water maar enkel in een zuur milieu oplost, komt het dus enkel in de bodem terecht wanneer die daar baat bij heeft. Met een bodemanalyse kan worden vastgesteld of deze al dan niet te zuur is en kan een corrigerende behandeling worden ondernomen.

Bemesten

Bemesten gebeurt in de lente en de nazomer. Er zijn verschillende meststoffen op de markt: puur chemische, puur organische en alles daartussenin. Welke meststof men kiest, is afhankelijk van factoren zoals:

 • werkingsduur: niet alle meststoffen geven even langdurig voeding vrij. Bij sommige is dit enkele weken, bij andere vele maanden;
 • samenstelling: gazonmeststof is gewoonlijk een combinatie van stikstof (verzekert groei, bevordert celdeling en kleur), fosfor (voor diepe wortelvorming) en kalium (weerstand tegen vorst, ziekte en veelvuldig betreden). Extra magnesium of ijzer is een meerwaarde, omdat dit voor een mooie groene graskleur zorgt. De verhouding van ingrediënten en de wijze van samenstelling bepalen het effect en de werkingsduur van de meststof;
 • verdeling: idealiter zitten alle grondstoffen in elk korreltje vervat. Anders is de groei minder egaal met vlekpatronen.

Opgelet: bekalken en bemesten zijn twee verschillende handelingen en dienen te worden uitgevoerd als de bodem daar behoefte aan heeft. Wel is het zo dat bekalken en bemesten met organische producten perfect samen kan (in tegenstelling tot chemische producten, die elkaar kunnen tegenwerken).

All-in-one

Een meststof wordt al dan niet gecombineerd met actieve ingrediënten voor de vernietiging van onkruid en mossen. Enkele mogelijke combinaties zijn meststof, onkruid- en/of mosbestrijder, kalk, extra magnesium en/of ijzer, micro-organismen enzovoort. De keuze voor een organisch of chemisch (mineraal) product ligt bij de consument. Een organische meststof is echter niet altijd milieuvriendelijker dan een minerale variant. Bovendien neemt een plant uitsluitend stoffen onder minerale vorm op. Daarom werkt een minerale meststof meteen, terwijl de elementen bij een organische meststof eerst nog dienen te mineraliseren. Organische meststoffen worden dan echter weer gelijkmatiger opgenomen en geven geen risico op verbranding.

ASSORTIMENT

Standaard hoort een eenvoudige onderhoudsmeststof, een meststof met antimoswerking en een meststof met onkruidbestrijder in het basisassortiment. Daarnaast is het aangewezen zowel minerale als organische varianten aan te bieden, omdat die twee verschillende doelgroepen bereiken.

Vaak per merk

Of de winkel verschillende merken aanbiedt of een enkel merk, is de keuze en strategie van de zaakvoerder. Daarom beijveren de meeste merken zich een compleet assortiment te verzorgen met een oplossing voor elk gazonprobleem. Want hoe meer producten, hoe meer verwarring er ontstaat. Daarnaast wordt er ook meer rust gecreëerd in een rayon met een enkel merk, en dat bevordert de leesbaarheid en de oriëntatie op het winkelpunt. Gelet op de wettelijke bepalingen worden er trouwens ook minder producten toegelaten in de markt, waardoor er tussen de merken onderling meer overlapping ontstaat. Daarom volstaan één à twee huismerken voor de meeste tuincentra. Het is van belang om producten aan te bieden die zich omwille van hun bijzondere eigenschappen onderscheiden van andere.

 

PRESENTATIE

Alle leveranciers werken met een standaardpresentatie die in elk winkelpunt flexibel wordt ingezet en die op maat van de zaak wordt uitgebreid. In het rayon wordt het complete assortiment in dozen en kleine zakken gepresenteerd. De grote zakken krijgen een plaats in een aantrekkelijk display met topkaart. Die displays hebben een expliciete gazonlay-out voor een betere oriëntatie in het winkelpunt. Om de presentatie van displays en/of paletten overzichtelijk te maken, stellen meerdere bedrijven outdoordisplays ter beschikking met begeleidende topkaarten. Die kaarten tonen duidelijk de werking van elk afzonderlijk product.

Meer aandacht met video

Extra duidelijk wordt het met gazonverzorgingsvideo's, terwijl praktische brochures/leaflets op hun beurt voor extra informatie zorgen.De opstelling gebeurt ofwel per productgroep (categorymanagement) ofwel per firma. Afhankelijk van het jaargetijde worden bepaalde producten extra onder de aandacht gebracht, zodat de consument weet welk product opdat tijdstip voor zijn gazonverzorging aangewezen is.

PRODUCTVOORRAAD

Voldoende productvoorraad is belangrijk om bij het eerste mooie voorjaarsweer de vele klanten in het winkelpunt te helpen. De retailer die dan door zijn stock heen gaat, mist verkoop en mogelijk zelfs klanten voor altijd. Een onderhoudsmeststof in maart en april is noodzakelijk, terwijl een meststof met onkruidbestrijder zeker in mei en juni op de voorgrond moet staan. Ook zijn er de gegeerde promotionele producten die voor extra omzet zorgen.

Ook fijnmazige leveringen

Gezien de veranderlijke reglementering, is het aan te raden om kleine voorraden te onderhouden en geen overstocks te voorzien. Want voorraadkosten kunnen hoog oplopen. Daarom zijn fijnmazige, JIT-leveringen interessant voor minder courante producten of voor grotere volumes.

CROSSSELLING

Behalve wat verticuteermachines, spaden of werkhandschoenen, worden er nagenoeg geen andere producten of accessoires samen met gazononderhoudsproducten verkocht. De consument koopt immers enkel en alleen wanneer hij een probleem vaststelt. Strooiwagentjes worden wel vaak verkocht als crossselling. Daarnaast is een en ander ook sterk weersafhankelijk; een nat of droog voorjaar brengt totaal andere problemen met zich mee en dus ook de nood aan totaal andere producten. ?

Met dank aan de bedrijven Bayer, Bio Services International, Compo, DCM, ECOstyle, Pelsis, Sanac, Scotts en Viano